Latinceden gelen Design kelimesinin sözlük anlamı, bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde canlandırmak; biçim vermek ya da üretilmek üzere zihinde canlandırılan bir plan ya da bir şeydir.

Dizayn kelimesi Türkçede, tasarı, tasarım veya tasarlama gibi sözcüklerle karşılanmakla birlikte anlam olarak daha fazlasını içermektedir. Ayrıca dizayn, bir çizim veya model olarak akılda tutulan ya da ortaya konulan geliştirilmiş bir plan veya tasarı da olabilir. Dizayn, bir fikri sanat yönünden veya sistem yönünden ifade etmek ya da o fikri somut olarak boyutlandırabilecek şekilde ifade etmektedir(Gürer,1990:7).
Tasarlama, genelde insanın hazır olarak bulduğu doğa varlığına, insanın kendi manevi varlığını katması demektir. Platona göre ise; sanatçının ve el işçisinin ortaya koyduğu ürünler, ister plastik ürünler , ister edebiyat ürünleri, ister elbecerisine dayalı ürünler ve isterse endüstri ürünleri olsunlar, duyuların hakim olduğu bir dünyaya duygu ve düşüncelerin aktarılmasıyla meydana gelirler. İnsanın duygu ve düşüncelerini maddi bir varlığa, taşa, toprağa, sese, boyaya aktarmasıyla meydana gelen, ancak doğa dünyasında var olmayan tüm sanat ve zanaat yapıtları tasarlanmış ürünlerdir (Tunalı,2004:51).

Halı tasarımlarında ve Cami Halısı Desenleri ‘nde öncelikle yapılacak dokumanın özellikleri belirlenir. Örneğin dokuma bir yöreye mi ait ve ya modern özgün bir çalışmamı ve yahut reprodüksiyon bir çalışmamı olup olmayacağı belirlenir. Halı tasarımlarında yapılacak olan tasarım desinatörün veya dokuyucunun kendinin belirleyeceği daha sonra da onun üzerinde yapılacak çalışmanın kalitesi, düğüm sayısı, en ve boy tel sayısını belirlemesi ile devam eder. Günümüz halı tasarımlarında gelenekselden daha fazla olarak özgün kompozisyonlara önem verilmektedir. Bunun nedeni ise gelişen teknolojiyle birlikte arz ve talep, müşteri memnuniyeti gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Örneğin doğa resimleri, göze hitap eden bir nesne, bitkisel veya geometrik, hayvan figürlü veya müşterinin isteği üzerine dokuma deseninde kompozisyonu oluşturmaktadır.

Cami Halısı Desenleri ‘nde ise tasarımcılar dini motifleri ve estetiği ön planda tutmaktadırlar. Namazda ki huşuyu bozmayacak ve akılda farklı düşünceler oluşturmayacak soyut desenler belirlenmektedir.