Albiser

  • Cami Halıları
  • Otel Halıları
  • Yurt Halıları
  • Okul Halıları

Halı Altı Isıtma Sistemleri

Geniş mekân, yoğun trafikli sosyal kullanım mekânlarının en büyük sorunlarından bir tanesi ısıtma sorunudur. Hele camiler gibi günün birkaç saatlik kısmı için hizmet veren mekânlar ise, daha büyük bir sorun olur. O birkaç saat için koca bir mekânı ısıtmak çok maliyet gerektiren bir işlemdir.

Bir fizik kanunu olarak ısınan hava yükselir. Camilerde kullanılan ısıtma sistemlerinde örneğin; klima veya kaloriferde, (petekli olanlarda)  ısınan hava caminin duvar kısımlarından yükselerek önce kubbeyi ısıtmaya başlar, ardından kubbede veya tavanda bulunan soğuk hava aşağı iner. Bu işlem sırasında cami içinde bu hava sirkülasyonu nedeniyle bir hava akımı oluşarak esintiye sebep olur. Bu işlem caminin tavan ve tabanındaki ısı derecesi eşitleninceye kadar sürer. Bu ise bir hayli maliyetli olur. Şimdilerde gelişen teknolojiyle bu duruma en uygun, en tasarruflu ve en verimli çözüm Halı Altı Isıtma sistemidir. Bu sistemde diğer sistemlerin aksine tavandan değil tabandan başlayarak ısınmayı sağlar. Böylece kubbenin veya tavanın ısınmasını beklemeye gerek yoktur.

Günün sadece ihtiyaç olan (namaz vakitleri gibi) saatlerinde sistem devreye girer. İstenen vakitten 10- 15 dakika önce sistemin ısıtmaya başlaması yeterlidir. Ayrıca mekânın sadece istenen kısımlarındaki sistem devreye girip ihtiyaç kadar kullanılır. Yani istediğiniz safların her birini birbirinden bağımsız olarak istediğiniz kadar kullanabilir, açıp kapatabilirsiniz. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ederek maksimum verim alınmaktadır.

Halı Altı Isıtma Sistemleri üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; karbon film, kontrol panosu ve ısı yalıtım keçesi

× WhatsApp